Financieel Dagblad: Accountants vrezen chaos bij zorgcijfers

Financieel Dagblad: Accountants vrezen chaos bij zorgcijfers

Accountants in de zorg vrezen voor chaos bij de controle van de jaarrekeningen van de honderden zorginstellingen die zaken doen met gemeenten. Zorgaanbieders en gemeenten hebben ingewikkelde contracten afgesloten in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

Accountants waarschuwen voor de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van deze contracten.

Dat zegt Marco Walhout, partner bij Deloitte en voorzitter van Coziek, sectorcommissie van de beroepsorganisatie van accountants.

Coziek stuurde onlangs een brief aan bestuurders van instellingen voor ggz-, ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg, waarin ze oproept onduidelijkheden in contracten snel op te lossen, voordat binnenkort de eerste accountantscontroles beginnen en de contracten voor 2016 worden afgesloten.

‘De problemen met de persoonsgebonden budgetten hebben de afgelopen maanden veel aandacht gekregen’, zegt Walhout. ‘Maar voor de zorginstellingen die afhankelijk zijn van de Wmo- en jeugdzorgbekostiging dreigt evengoed een flink probleem.’ Wanneer accountants hun jaarrekeningen niet goed kunnen controleren, zullen ze deze niet goedkeuren. In dat geval voldoet een instelling niet meer aan de afspraken met de bank, met negatieve gevolgen voor de financiering en rentevoorwaarden.

Gemeenten hebben sinds dit jaar een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouderen en gehandicapten en de jeugdzorg overgenomen van het Rijk. Tot deze decentralisatie van taken is pas vlak voor invoering definitief besloten, waardoor contracten tussen zorgaanbieders en gemeenten erg laat tot stand zijn gekomen. Dat is de uitvoerbaarheid van de contracten niet ten goede gekomen, zien de accountants.

Walhout: ‘Zorgaanbieders hebben te maken met veel contracten met allemaal andere regels die niet helder of slecht uitvoerbaar zijn. Het is voor een accountant alleen moeilijk vast te stellen of zorg daadwerkelijk is geleverd.

Maar dat wordt wel door gemeenten gevraagd.’

Bij de ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg speelden eerder vergelijkbare problemen.

Daar zijn onduidelijkheden in contracten uiteindelijk op een landelijk uniforme manier rechtgezet en zijn alle cijfers aan extra controles onderworpen. Dat was een enorme operatie, maar een dergelijke oplossing is in dit geval niet mogelijk, waarschuwt Walhout: ‘Met 90 ziekenhuizen en 9 zorgverzekeraars was die problematiek nog relatief overzichtelijk. Hier heb je te maken met honderden gemeenten en zorgaanbieders.’

Pagina 4, 03-09-2015 © Het Financieele Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *